อ่างเก็บน้ำแม่ทาน


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
สรอย วังชิ้น จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.78958997, 99.42999303

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.60 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 88.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 615.00x19.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 238.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 236.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 237.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.80 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง