อ่างเก็บน้ำบ้านสร้างแก้ว อ.ภูพาน


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ภูแล่นช้าง นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.71584025, 103.9670446

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.45 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 330.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 337.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 335.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 336.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.09 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง