อ่างเก็บน้ำแม่มอก1/2


โครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานชลประทานที่ 4
ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.20818657, 99.42361467

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง