อ่างเก็บน้ำแม่สาน


โครงการชลประทานจังหวัดลำพูน สำนักงานชลประทานที่ 1
ทาสบเส้า แม่ทา จังหวัดลำพูน
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.39290139, 99.13659356

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 16.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 18.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 35.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 170.00x36.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 406.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 402.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 404.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 65.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง