อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว


โครงการชลประทานจังหวัดตรัง สำนักงานชลประทานที่ 16
เขาปูน ห้วยยอด จังหวัดตรัง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
7.786994728, 99.69253564

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 18.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 20.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 22.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 330.00x40.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 101.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 102.60 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 120.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง