อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
สามแยก เลิงนกทา จังหวัดยโสธร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.2534821, 104.5719682

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 26.75 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 30.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 80.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 800.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 176.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 173.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 49.77 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง