อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
โนนแดง บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.86837982, 103.1025345

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.07 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6.16 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 21.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,060.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 180.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 178.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 179.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 24.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง