อ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
ต้นธงชัย เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.3155085, 99.52295051

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.25 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.56 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 20.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 470.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 318.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 316.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 317.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง