อ่างเก็บน้ำคลองหยา


โครงการชลประทานจังหวัดกระบี่ สำนักงานชลประทานที่ 15
พรุดินนา คลองท่อม จังหวัดกระบี่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
8.163206633, 99.20241001

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.96 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 44.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 275.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 72.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 69.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 70.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 70.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง