อ่างเก็บน้ำห้วยขาหน้า


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
พังแดง ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.75646, 104.3799

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 23.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 400.00x20.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 190.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 187.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 188.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 60.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง