อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้น


โครงการชลประทานจังหวัดระนอง สำนักงานชลประทานที่ 14
หาดส้มแป้น เมืองระนอง จังหวัดระนอง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
9.946764, 98.700664

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 500.00x32.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 177.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 172.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 174.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 220.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง