อ่างเก็บน้ำคำประมง อ.พรรณานิคม


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ขมิ้น เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.26137046, 104.0238788

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.51 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 500.00x9.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 163.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 161.70 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 162.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.05 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง