อ่างเก็บน้ำร่องหัวช้าง


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
กำพี้ บรบือ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.98545614, 103.1613224

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.29 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 575.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 169.77 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 167.77 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 168.27 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง