อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ. โคกศรีสุพรรณ


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
กกตูม ดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.86877343, 104.2845295

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.80 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 7.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,250.00x8.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 191.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 190.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 190.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.05 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง