อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
นิคมพัฒนา ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.64370152, 104.2096942

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.68 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.52 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 13.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 830.00x4.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 101.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 99.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 100.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง