อ่างเก็บน้ำคลองหลา


โครงการชลประทานจังหวัดสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
6.830887559, 100.3258558

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 21.42 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 30.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 35.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,470.00x20.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 49.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 46.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 47.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง