อ่างเก็บน้ำห้วยผาก


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
กลัดหลวง ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.775169, 99.667659

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 27.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 198.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 716.00x24.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 88.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 84.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 85.94 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 636.27 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง