อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่


กฤษณา สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.02600236, 101.5578832

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11.57 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 66.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,220.00x18.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 291.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 288.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 289.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 94.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง