อ่างเก็บน้ำแม่มาน


โครงการชลประทานจังหวัดแพร่ สำนักงานชลประทานที่ 4
ห้วยไร่ เด่นชัย จังหวัดแพร่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.90280673, 100.1357345

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 18.75 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 95.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,039.00x32.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 211.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 207.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 209.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 325.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง