อ่างเก็บน้ำห้วยละมืด


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
ห้วยข่า บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.6234, 105.3901

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.06 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 67.94 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,350.00x14.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 175.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 172.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 173.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 225.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง