อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แจ้ห่ม แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.705471, 99.615794

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 23.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 27.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 88.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 600.00x31.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 340.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 337.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 338.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 119.65 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง