อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม


โครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานชลประทานที่ 8
มิตรภาพ แกดำ จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.06054177, 103.4174721

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.64 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,275.00x3.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 142.15 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 140.15 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 140.65 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 42.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง