อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
พลูตาหลวง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.6743615, 100.9312573

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 590.00x8.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 38.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 36.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 37.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 48.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง