อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
กกดู่ เมืองเลย จังหวัดเลย
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.58042156, 101.6444609

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.73 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 11.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 710.00x14.90 ม.
ระดับสันเขื่อน : 233.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 232.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 232.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 0.82 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง