อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
หนองพลับ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.62414501, 99.72919966

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.05 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.77 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 31.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 210.00x16.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 96.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 93.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 94.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 139.96 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง