อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน 2


โครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานชลประทานที่ 9
คู้ยายหมี สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.65693617, 101.5406713

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.96 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.56 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 720.00x10.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 58.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 56.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 56.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 14.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง