อ่างเก็บน้ำห้วยแกง


โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
ดอนจาน ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.43176833, 103.6858207

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 23.33 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 27.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 149.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 600.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 168.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 166.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 167.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 57.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง