อ่างฯ คลองไพร


โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4
นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.48318952, 99.243603227

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง