อ่างเก็บน้ำคลองบอน


โครงการชลประทานจังหวัดจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.01235063, 102.3839334

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.45 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 980.00x12.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 138.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 136.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 137.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง