อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล


โครงการชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานชลประทานที่ 15
คลองชะอุ่น พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
8.676870064, 98.79085769

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.19 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2.75 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 162.52x32.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 100.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 98.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 98.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 7.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง