อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง


โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานชลประทานที่ 5
โคกม่วง โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.906985, 102.41555

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 20.80 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 31.20 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 114.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 215.00x18.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 205.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 200.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 202.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 105.70 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง