อ่างเก็บน้ำแม่พริก


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่พริก แม่พริก จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.48093612, 98.96466797

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 4.20 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 5.46 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 45.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 188.00x21.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 318.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 315.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 316.76 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง