อ่างเก็บน้ำแม่เลียง


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
เสริมกลาง เสริมงาม จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
18.07162375, 99.14760006

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 6.90 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.45 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 79.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 315.15x33.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 393.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 390.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 391.65 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 308.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง