อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก


แสลงโทน ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.8170571, 103.0443703

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 27.36 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 34.74 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 133.64 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,900.00x7.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 164.15 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 162.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 163.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 138.50 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง