อ่างเก็บน้ำหนองค้อ


โครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9
บ่อวิน ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.04001289, 101.0391774

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 21.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 23.40 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 51.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 2,000.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 68.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 65.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 66.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 75.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง