อ่างเก็บน้ำหนองแวง


โครงการชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานชลประทานที่ 6
หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.103206, 103.602664

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.48 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 500.00x3.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 105.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 104.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 104.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 4.66 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง