อ่างเก็บน้ำภูเพ็ก อ.พรรณานิคม


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
นาม่อง กุดบาก จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.10736027, 103.9526741

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.70 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 530.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 195.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 194.10 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 194.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง