อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า


โครงการชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานชลประทานที่ 8
วังหิน วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.91515497, 104.2532217

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 3.78 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 4.82 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 325.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 920.00x8.70 ม.
ระดับสันเขื่อน : 101.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 100.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 100.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 147.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง