อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ


จรัส บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.4296, 103.9823583

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.28 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 45.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 820.00x19.20 ม.
ระดับสันเขื่อน : 240.80 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 238.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 239.16 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 133.30 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง