อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว


โครงการชลประทานจังหวัดตราด สำนักงานชลประทานที่ 9
นนทรีย์ บ่อไร่ จังหวัดตราด
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
12.52329508, 102.5183193

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.35 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.65 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 220.00x13.80 ม.
ระดับสันเขื่อน : 38.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 36.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 37.10 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 28.20 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง