อ่างฯ ห้วยน้ำม้า อ.บ้านผือ


โครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานชลประทานที่ 5
คำด้วง บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.855073, 102.351349

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 5.10 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 7.50 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 25.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 593.00x13.70 ม.
ระดับสันเขื่อน : 195.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 192.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 193.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 170.30 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง