อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ อ.เมือง


โครงการชลประทานจังหวัดสกลนคร สำนักงานชลประทานที่ 5
ห้วยยาง เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.11902, 103.991667

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.21 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.43 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 11.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 950.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 173.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 171.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 171.80 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง