อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก อ.ท่าลี่


โครงการชลประทานจังหวัดเลย สำนักงานชลประทานที่ 5
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.50638615, 101.3929214

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.66 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.74 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 17.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 110.00x10.18 ม.
ระดับสันเขื่อน : 213.27 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 211.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 212.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 19.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง