อ่างเก็บน้ำแม่เรียง


โครงการชลประทานจังหวัดลำปาง สำนักงานชลประทานที่ 2
แม่ปะ เถิน จังหวัดลำปาง
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.71310171, 99.34438612

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.12 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.43 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 28.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 445.00x14.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 213.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 212.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 213.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 15.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง