อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้


โครงการชลประทานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานชลประทานที่ 7
สงเปลือย เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.65259444, 104.1573874

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.54 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.69 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 6.22 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 230.00x8.65 ม.
ระดับสันเขื่อน : 188.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 186.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 186.87 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 30.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง