อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่


โครงการชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานชลประทานที่ 7
โดมประดิษฐ์ น้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.35618325, 105.052421

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 8.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 10.90 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 135.40 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,055.00x18.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 178.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 175.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 176.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 148.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง