อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง


ทมอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.7156097, 103.4977113

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 31.96 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 34.86 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 640.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 4,400.00x5.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 148.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 146.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 147.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 160.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง