อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน


โครงการชลประทานจังหวัดนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7
โคกสูง ปลาปาก จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.16372762, 104.4319271

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 2.40 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 3.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 590.00x9.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 171.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 169.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 170.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 50.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง