อ่างเก็บน้ำห้วยพุน้อย


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.11630836, 99.77597261

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.32 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 0.33 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 16.20 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 206.00x17.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 71.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 69.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 70.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.71 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง