อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง


โครงการชลประทานจังหวัดราชบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
อ่างหิน ปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
13.42669215, 99.61017911

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 36.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 52.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 199.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,980.00x16.30 ม.
ระดับสันเขื่อน : 73.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 71.30 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 72.30 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 213.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง